Tuesday, October 16, 2007

Nowa strona konkursu czytania ze zrozumieniem

Konkurs Czytania ze Zrozumieniem "Wiem, o czym czytam" ma nową stronę.
Zapraszamy!

Thursday, August 16, 2007

V Konkurs Czytania ze Zrozumieniem "Wiem, o czym czytam" to już historia

12 czerwca 2007 roku zakończono V Konkurs Czytania ze Zrozumieniem "Wiem, o czym czytam".
Relację z uroczystego podsumowania konkursu podałoTwoje Radio Lubaczów.

Podsumowanie V Konkursu Czytania ze Zrozumieniem "Wiem, o czym czytam" - część I
część II - Podsumowanie V Konkursu Czytania ze Zrozumieniem Wiem, o czym czytam

* V Konkurs Czytania ze Zrozumieniem „Wiem, o czym czytam”

U podstaw konkursu, którego pierwsza edycja odbyła się w powiecie lubaczowskim w roku szkolnym 2002/2003, legło przekonanie o konieczności rozwijania kompetencji czytania ze zrozumieniem i popularyzowanie ćwiczeń usprawniających tę umiejętność.
Konkurs Czytania ze Zrozumieniem "Wiem, o czym czytam" od obecnego roku szkolnego 2006/2007 składał się z 3 etapów: szkolnego, powiatowego i wojewódzkiego; został wpisany do Kalendarza imprez wojewódzkich prezentowanych na stronach Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
Regulamin został rozesłany pocztą elektroniczną do szkół, zgłoszenia przyjmował oddział przemyski Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli.
Testy i klucze odpowiedzi do etapu szkolnego i powiatowego układali nauczyciele pracujący w zespołach metodycznych do spraw konkursu czytania ze zrozumieniem.
Podziękowania dla nauczycieli – opiekunów laureatów i członków zespołu zostały podpisane także przez Macieja Karasińskiego – Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Etap szkolny odbył się 17 stycznia 2007 roku o godzinie 9.00 w 6 zespołach szkół, 20 szkołach podstawowych, 7 gimnazjach powiatu lubaczowskiego, po jednej szkole podstawowej z powiatów kolbuszowskiego, krośnieńskiego, przemyskiego, jarosławskiego, 1 gimnazjum z krośnieńskiego;
- testy i klucze umieszczone zostały na Platformie edukacyjnej Schooland: http://schooland.pl - zgłoszone szkoły pobierały je po zalogowaniu się na platformę,
- testy poprawiali nauczyciele w szkołach zgłoszonych do konkursu,
- protokoły konkursu przesłano do oddziału przemyskiego Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli.
Etap powiatowy odbył się w dniach:
12 kwietnia 2007 roku dla 39 uczniów klas drugich gimnazjów w Szkole Podstawowej nr 1 im. gen Stanisława Dąbka w Lubaczowie, 25 kwietnia roku dla 172 uczniów klas trzecich szkół podstawowych w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Lubaczowie i 66 uczniów klas piątych szkół podstawowych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Przemysława Inglota w Lubaczowie.
Testy opracowało 25 nauczycieli zespołów, prace poprawiało 27 nauczycieli. Kontakty z zespołem odbywały się także przy użyciu TI.
Etap wojewódzki odbył się 15 maja 2007 r. dla 34 uczniów klas trzecich szkół podstawowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. gen Stanisława Dąbka w Lubaczowie, 16 uczniów klas piątych szkół podstawowych, 15 uczniów klas drugich gimnazjów w Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońców Lubaczowa w Lubaczowie. Laureatami zostało 10 uczniów klas trzecich szkół podstawowych, 9 uczniów klas piątych szkół podstawowych i 6 uczniów gimnazjów.
Testy zostały przygotowane przez doradców metodycznych miasta Lubaczów. Uczestników etapu wojewódzkiego przygotowywało 38 nauczycieli, w tym 21 nauczycieli przygotowało laureatów. Prace poprawiało 10 nauczycieli.

Pomocy udzielili(w kolejności alfabetycznej):
Anna Argasińska - Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Przemysława Inglota w Lubaczowie – nieodpłatne udostępnienie i przygotowanie sali do przeprowadzenia etapu konkursu,
Aniela Artymowicz - Kierownik Działu Organizacyjno – Administracyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie wraz z pracownikami urzędu – inicjatorka daru od prywatnych osób, pracowników PUP – ufundowanie nagród książkowych dla finalistów konkursu,
Marian Bobecki - Dyrektor Podkarpackiego Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie- ufundowanie nagród książkowych dla finalistów konkursu, upominków dla laureatów, dyplomów dla laureatów i finalistów konkursu,
Jadwiga Garus - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie– nieodpłatne udostępnienie i przygotowanie sali do przeprowadzenia etapów konkursu, umożliwienie wydruku testów konkursowych,
Andrzej Gryniewicz - Wicedyrektor Podkarpackiego Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie - ufundowanie nagród książkowych dla finalistów konkursu, upominków dla laureatów, dyplomów dla laureatów i finalistów konkursu,
Filip Fedorów i Jakub Ratajczak – właściciele firmy XPE – nieodpłatne udostępnienie internetowej Platformy Schooland i bezinteresowne udzielanie pomocy szkołom logującym się na platformę podczas etapu szkolnego konkursu,
Bożena Jaracz - Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie - nieodpłatne udostępnienie i przygotowanie sali do przeprowadzenia etapów konkursu,
Andrzej Kania - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta Lubaczowa – pomoc logistyczna przy nieodpłatnym drukowaniu testów, ufundowaniu poczęstunku dla uczestników uroczystego podsumowania,
Andrzej Kindrat - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury im. Aleksandra Sas – Bandrowskiego w Lubaczowie - nieodpłatne udostępnienie i przygotowanie sal, zapewnienie sprzętu nagłaśniającego, oświetlenia i pomocy technicznej pracowników,
Elżbieta Komarnicka – Kierownik PCEN w Rzeszowie, Oddział w Przemyślu wraz z pracownikami – korespondencja listowa i podziękowania dla nauczycieli i sponsorów,
Lucyna Kruk - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Lubaczowa w Lubaczowie - nieodpłatne udostępnienie i przygotowanie sali do przeprowadzenia etapów konkursu,
Maria Magoń - Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Lubaczowie - nieodpłatne udostępnienie i przygotowanie sali do przeprowadzenia etapów konkursu,
Józef Michalik - Starosta Lubaczowski - ufundowanie nagród książkowych dla finalistów konkursu, upominków dla laureatów, dyplomów dla laureatów i finalistów konkursu,
Stefania Sierkowska – Właścicielka firmy Wyrób i Sprzedaż Ciast Cukierniczych – ufundowanie ciast dla uczestników uroczystego podsumowania,
Danuta Skóra - Dyrektor Instytutu Wydawniczego Znak – ufundowanie nagród książkowych dla laureatów konkursu,
Stanisław Woś – Burmistrz Miasta i Gminy Narol - ufundowanie nagród książkowych dla finalistów konkursu,
Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów – ufundowanie nagród książkowych dla finalistów konkursu,
Jerzy Zając - Burmistrz Miasta Lubaczowa – nieodpłatne drukowanie testów, ufundowanie poczęstunku dla uczestników uroczystego podsumowania,
Wiesław Bek – Redaktor naczelny Twojego Radia Lubaczów – informacja o konkursie, jego przebiegu, dokumentacja fonograficzna i fotograficzna.

Podsumowanie konkursu odbyło się 12.06.2007 r. o godz. 12.00 w MDK w Lubaczowie a otworzyła je etiuda „Przebudzenie” Teatru Światła „Magapar”, prowadzonego przez Barbarę Thieme.
Goście uroczystości: Elżbieta Komarnicka – Kierownik PCEN w Rzeszowie, Oddział w Przemyślu, Józef Michalik - Starosta Lubaczowski, Jadwiga Garus - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie, Bożena Jaracz - Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie, Aniela Artymowicz - Kierownik Działu Organizacyjno – Administracyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie, Stefania Sierkowska – właścicielka firmy Wyrób i Sprzedaż Ciast Cukierniczych, Andrzej Kindrat - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury im. Aleksandra Sas – Bandrowskiego w Lubaczowie, Wiesław Bek – Redaktor naczelny Twojego Radia Lubaczów.
Uczestnicy uroczystego podsumowania: laureaci i finaliści etapu wojewódzkiego konkursu, nauczyciele przygotowujący uczniów do ostatniego etapu, poprawiający prace i pracujący w zespołach ds. organizacji konkursu.
Wszyscy uczniowie - uczestnicy etapu wojewódzkiego otrzymali pamiątkowe dyplomy podpisane przez Józefa Michalika - Starostę Lubaczowskiego i nagrody książkowe a laureaci konkursu dodatkowo drobne upominki. Podziękowania dla nauczycieli i sponsorów przygotował przemyski oddział PCEN z podpisem Elżbiety Komarnickiej, kierownik Oddziału.

Prace zespołu metodycznego:
- modyfikacja regulaminu do potrzeb konkursu o zasięgu wojewódzkim,
- opracowanie kartoteki, testów i klucza oceny testów dla uczniów klas piątych szkół podstawowych i drugich gimnazjów do etapu szkolnego i powiatowego,
- pomoc w organizacji konkursu,
- udział i/lub przewodniczenie komisji konkursowej,
- kryterialna ocena prac konkursowych.
Zespół nauczycieli: Elżbieta Chmiel, Jadwiga Chomyszyn, Edyta Jarosławiec, Elżbieta Kania – Sojka, Bożena Kida, Joanna Kopeć, Maria Lisek, Danuta Kowaliszyn, Anna Mendyk, Danuta Mielnik, Elżbieta Oleszycka, Małgorzata Pizło, Renata Sikora, Danuta Skalska, Beata Smyk, Maria Stachów – Mozol, Elżbieta Stelmach, Bogusława Szczybyło, Sylwia Świętojańska, Elżbieta Wajs, Małgorzata Weselak, Barbara Wołoszyn, Alicja Wójciak, Halina Zaniewicz.

Praca doradców:- organizowanie całości prac,
- kontakt ze szkołami poprzez platformę edukacyjną www.schooland.xpe.pl , pocztę elektroniczną, telefony,
- umieszczanie próbnych materiałów na platformie internetowej Schooland, wspieranie logujących się na platformie (prowadzenie, udzielanie wyjaśnień),
- dyżury związane z konkursem,
- kontakt ze szkołami poprzez platformę edukacyjną www.schooland.xpe.pl (logowanie od 07.01.07.),
- praca z zespołami,
- analiza testów i kluczy,
- praca nad testami i kluczami z wykorzystaniem wiki na http://docs.google.com/; udzielanie wyjaśnień i wskazówek związanych z pracą na wiki,
- ostateczna redakcja i wydruk testów,
- opracowanie kartoteki, testów i klucza oceny testów dla uczniów klas trzecich i piątych szkół podstawowych oraz drugich gimnazjów do etapu wojewódzkiego,
- prowadzenie blogu konkursowego http://czytanie.blogspot.com,
- przygotowanie materiałów do kuratorium – starania o wpisanie konkursu na listę imprez wojewódzkich, podpisanie przez kuratora podziękowań dla nauczycieli,
- organizacja wsparcia dla konkursu - starania o: nieodpłatne udostępnianie sal, nieodpłatne drukowanie testów konkursowych, dyplomy dla uczniów, podziękowania dla nauczycieli; sfinansowanie nagród książkowych, upominków dla uczniów i poczęstunku dla uczestników podsumowania (łączna kwota ostatniej pozycji - 2000 zł),
- powiadamianie szkół, przesyłanie protokołów i wyników uczestników poszczególnych etapów konkursu, prowadzenie korespondencji,
- przygotowanie wzorów dyplomów dla uczniów - uczestników etapu wojewódzkiego i zaproszeń,
- organizacja, przygotowanie prezentacji i i prowadzenie podsumowania konkursu.
Organizacja projektu wymagała współpracy wielu ludzi: nauczycieli i ich uczniów, nauczycieli pracujących w zespole i wparcia licznej grupy sponsorów. Aktywność tak wielkiej grupy ludzi świadczy o zrozumieniu dla działań zmierzających do rozwijania jednej z najważniejszych umiejętności– umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Monday, June 11, 2007

Podsumowanie V Konkursu Czytania ze Zrozumieniem


„Granice języka są granicami mego świata”
Ludwig WittgensteinUroczyste podsumowanie V Konkursu Czytania ze Zrozumieniem „Wiem, o czym czytam”, odbędzie się 12 czerwca 2007 roku o godzinie 12.00 w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie.
Konkurs został zaakceptowany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie i umieszczony w Kalendarzu imprez wojewódzkich w roku szkolnym 2006/2007.
Projekt powstał z inicjatywy doradców metodycznych Miasta Lubaczowa przy współpracy nauczycieli powiatu lubaczowskiego.
Konkursowi patronują Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddział w Przemyślu, Starosta Lubaczowski, Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju.

Projekt ma wielu życzliwych sponsorów:
Przykładowe testy konkursowe umieszczono na Platformie Schooland .

Thursday, May 24, 2007

Laureaci V konkursu Czytania ze Zrozumieniem "Wiem, o czym czytam"

KLASY TRZECIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Lubaczów, 21 maja 2007 r.
Protokół
V konkursu Czytania ze Zrozumieniem „ Wiem, o czym czytam”
dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych
Do etapu wojewódzkiego konkursu przystąpiło 34 uczniów.
Laureatami V Konkursu Czytania ze Zrozumieniem „Wiem, o czym czytam” zostało
10 uczniów, którzy na 38 punktów możliwych do zdobycia uzyskali co najmniej 30 punktów.
1. Karolina Głaz ze Szkoły Podstawowej w Łukawicy; nauczyciel - Maria Chmielowiec
2. Aleksandra Buś ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaczowie; nauczyciel - Maria Fircowicz- Kopa
3. Barbara Konefał ze Szkoły Podstawowej w Lipnicy; nauczyciel -Teresa Plizga
4. Natalia Czornij ze Szkoły Podstawowej w Narolu; nauczyciel -Teresa Mroczek
5. Aleksandra Urban ze Szkoły Podstawowej w Horyńcu Zdroju; nauczyciel - Bożena Mróz
6. Piotr Majdan ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaczowie; nauczyciel - Maria Fircowicz - Kopa
7. Karolina Pata z Zespołu Szkół Publicznych w Dachnowie; nauczyciel - Alicja Załuska
8. Paweł Pokrowski ze Szkoły Podstawowej w Oleszycach; nauczyciel - Krystyna Sopel
9. Edyta Stankiewicz z Zespołu Szkół Publicznych w Rudzie Różanieckiej; nauczyciel - Jolanta Lautenszleger
10. Bartłomiej Dworak ze Szkoły Podstawowej w Oleszycach; nauczyciel - Krystyna Sopel

Przewodnicząca: Małgorzata Rzepa
Członkowie komisji: Małgorzata Weselak, Bożena Kida, Jolanta Lautenszleger, Maria Lisek


KLASY PIĄTE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Lubaczów, 16 maja 2007 r.
Protokół
z finału V Konkursu Czytania ze Zrozumieniem „Wiem, o czym czytam”
dla uczniów klas piątych szkół podstawowych
Do finału przystąpiło 17 uczniów. Laureatami zostało 9 uczniów, którzy na 36 możliwych do zdobycia punktów uzyskali co najmniej 29.

1. Monika Sobczak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaczowie; nauczyciel - Teresa Szpyt
2. Kamil Jaremko ze Szkoły Podstawowej w Narolu; nauczyciel - Elżbieta Wajs
3. Aleksandra Mozol ze Szkoły Podstawowej w Starych Oleszycach; nauczyciel - Zofia Węgrzyn
4. Kamila Urban ze Szkoły Podstawowej w Zapałowie; nauczyciel - Maria Stachurska
5. Bartłomiej Drozd z Zespołu Szkół w Rudzie Różanieckiej; nauczyciel - Barbara Frankowska
6. Adrianna Cencora z Zespołu Szkół Publicznych w Dachnowie; nauczyciel - Krystyna Kłos
7. Magda Szklanny ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaczowie; nauczyciel - Teresa Szpyt
8. Rafał Żyła ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaczowie; nauczyciel -Barbara Thieme
9. Magdalena Stadnik ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu; nauczyciel -Barbara Wołoszyn

Przewodnicząca: Aleksandra Bek
Członkowie komisji: Teresa Pruchnik, Beata Smyk, Maria Stachów - Mozol


KLASY DRUGIE GIMNAZJÓW

Lubaczów, 16 maja 2007 r.
Protokół
z finału V Konkursu Czytania ze Zrozumieniem „Wiem, o czym czytam” dla uczniów klas piątych szkół podstawowych
Do finału przystąpiło 15 uczniów. Laureatami zostało 6 uczniów, którzy na 64 możliwe do zdobycia punkty uzyskali co najmniej 51.
1. Michał Jabłoński z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Lubaczowie; nauczyciel - Elżbieta Obirek
2. Karolina Abramowicz z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Lubaczowie; nauczyciel - Elżbieta Stelmach
3. Paulina Husiatyńska z Gimnazjum w Horyńcu Zdroju; nauczyciel - Agata Nesterak
4. Joanna Jaremus z Publicznego Gimnazjum w Wólce Krowickiej; nauczyciel - Marta Lis
5. Justyna Nesterak z Gimnazjum w Horyńcu Zdroju; nauczyciel - Agata Nesterak
6. Marcin Szklanny z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Lubaczowie; nauczyciel - Teresa Swatek

Przewodnicząca: Aleksandra Bek
Członkowie komisji: Agata Nesterak, Anna Mendyk, Elżbieta Stelmach

Finał V Konkursu Czytania ze Zrozumieniem "Wiem, o czym czytam"

15 maja 2007 roku odbył się wojewódzki etap V Konkursu Czytania ze Zrozumieniem "Wiem, o czym czytam".

Trzydziestu czterech uczniów klas trzecich szkół podstawowych pisało test sprawdzający w Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie.
Siedemnastu uczniów klas piątych szkół podstawowych pisało test sprawdzający w Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońców Lubaczowa w Lubaczowie.
Piętnastu uczniów klas drugich gimnazjów pisało test sprawdzający w Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońców Lubaczowa w Lubaczowie.
czytanie ze zrozumieniem

Uczniowie klas trzecich czytali ze zrozumieniem pod bacznym okiem komisji konkursowej, której przewodniczyła pani Małgorzata Weselak.

Wednesday, February 28, 2007

Etap powiatowy Konkursu Czytania ze Zrozumieniem

Etap powiatowy Konkursu Czytania ze Zrozumieniem "Wiem, o czym czytam" odbędzie się w następujących terminach:
*dla uczniów klas drugich gimnazjów:
12 kwietnia 2007 r. (czwartek)
o godzinie 12:00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubaczowie, ul. M. Konopnickiej 5 (sala gimnastyczna);
*dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych:
25 kwietnia 2007 roku (środa)
o godzinie 13:00 w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie, ul. Słowackiego 9A (hala sportowa);
*dla uczniów klas piątych szkół podstawowych:
25 kwietnia 2007 roku (środa) o godzinie 13:00
w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Lubaczowie, ul. M Konopnickiej 5A (sala gimnastyczna).

Zapraszamy.
Etap powiatowy V konkursu

Saturday, January 20, 2007

W oczekiwaniu na etap powiatowy V Konkursu Czytania ze Zrozumieniem

Przed uczestnikami V Konkursu Czytania ze Zrozumieniem "Wiem, o czym czytam" etap powiatowy.
Na Platformie Schooland zostały umieszczone testy z etapu powiatowego IV Konkursu w zakładce "Najnowsze kursy" - "Konkurs Czytania ze Zrozumieniem - testy konkursowe" .
Aby pobrać materiały nie trzeba się rejestrować (są ogólnodostępne).
Organizatorzy, w zwiazku z dużą liczbą uczestników zdecydowali, że etap powiatowy odbędzie się w terminach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.

Wednesday, January 17, 2007

Etap szkolny

Dziś, 17 stycznia 2007 roku, uczniowie klas trzecich i piątych szkół podstawowych i drugich gimnazjów uczestniczyli w etapie szkolnym
V Konkursu Czytania ze Zrozumieniem „Wiem, o czym czytam”.

Sunday, January 14, 2007

Etap szkolny V Konkursu

17 stycznia 2007 roku o godzinie 9:00 rozpocznie się etap szkolny V Konkursu Czytania ze Zrozumieniem "Wiem, o czym czytam" , w którym wezmą udział uczniowie klas trzecich i piątych szkół podstawowych i drugich gimnazjów.
Do konkursu zgłosiły się 25 szkół podstawowch, 9 gimnazjów, 5 zespołów szkół (szkoły podstawowe i gimnazja).
W tym roku szkolnym konkurs został wpisany na listę imprez wojewódzkich, toteż uczestnikami są także szkoły spoza powiatu lubaczowskiego.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZYMY MIŁYCH WRAŻEŃ PODCZAS CZYTANIA I ROZWIĄZYWANIA TESTÓW.
POWODZENIA

Aby pobieranie plików z testami stało się łatwiejsze, szkoły mogą korzystać bezpłatnie z internetowej platformy szkoleniowej Schooland.
Tak więc firma XPE dołączyła do grona sponsorów konkursu.
Dziękujemy.

Monday, October 23, 2006

Konkurs Czytania ze Zrozumieniem "Wiem, o czym czytam"

Konkurs Czytania ze Zrozumieniem "Wiem, o czym czytam", organizowany przez doradców metodycznych i nauczycieli powiatu lubaczowskiego, ma pięcioletnią tradycję.
Współorganizatorem konkursu , w którym biorą udział uczniowie klas trzecich i piątych szkół podstawowych i drugich gimnazjów, jest Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, Oddział w Przemyślu, patronat objęło Starostwo w Lubaczowie, a patronat medialny Życie Podkarpackie i Twoje Radio Lubaczów.
Konkurs ma licznych, życzliwych zwolenników i ofiarnych sponsorów, a w roku szkolnym 2006/2007 został wpisany do kalendarza imprez wojewódzkich Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
Do konkursu czytania ze zrozumieniem mogą w tym roku przystąpić szkoły województwa podkarpackiego.

Sunday, October 01, 2006

Regulamin V Konkursu Czytania ze Zrozumieniem

REGULAMIN
V KONKURSU CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM
„Wiem, o czym czytam”

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I GIMNAZJÓW

Lubaczów 2006/2007

Patronat: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu
Patronat medialny: Życie Podkarpackie i Twoje Radio Lubaczów

SPIS TREŚCI:
I Wstęp
II Ogólne zasady organizacji
III Terminarz konkursu
IV Wzory protokołów
V Zakres merytoryczny konkursu

W sprawach konkursu prosimy o kontakt:
Aleksandra Bek i Małgorzata Rzepa
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. M. Konopnickiej 5
37-600 Lubaczów
tel./fax (016) 6329055
e-mail:
A. Bek: albek@go2.pl
M. Rzepa: m_rzepa_@poczta.onet.pl
Blog projektu: http://czytanie.blogspot.com/

I
Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele
Szkół Podstawowych i Gimnazjów

Zapraszamy do udziału w Konkursie Czytania ze Zrozumieniem „Wiem, o czym czytam”. Spróbujmy sprawić, by ćwiczenie trudnej sztuki czytania miało charakter sympatycznej zabawy. Proponowana przez nas w ubiegłych latach forma rozwijania umiejętności czytania ze zrozumieniem wywołała duże zainteresowanie. Rokrocznie w konkursie bierze udział około 32 szkoły podstawowe oraz 16 gimnazjów powiatu lubaczowskiego.
Jedną z najważniejszych umiejętności dzisiejszego świata pozostaje wciąż umiejętność czytania ze zrozumieniem. Pozwala ona na aktywny udział w życiu społecznym, sprzyja rozwijaniu gustu literackiego, co przyczynia się do wychowania estetycznego uczniów i poszerza ich zainteresowania.
Mamy nadzieję, że V Konkurs Czytania ze Zrozumieniem „Wiem, o czym czytam” spotka się z podobnym zainteresowaniem i życzliwością jak w poprzednich edycjach, a powszechny udział dzieci i młodzieży będzie dla wszystkich źródłem satysfakcji i radości.

Organizatorzy:
doradcy metodyczni: Aleksandra Bek, Małgorzata Rzepa,
nauczyciele:
Edyta Jarosławiec, Barbara Karkut - Szarawa, Alicja Kida, Joanna Kopeć, Danuta Mielnik, Maria Stachów – Mozol, Bogusława Szczybyło, Sylwia Świętojańska, Elżbieta Stelmach, Barbara Urban, Elżbieta Wajs, Barbara Wołoszyn, Maria Zadworna, Halina Zaniewicz.

II
Ogólne zasady organizacji
V Konkursu Czytania ze Zrozumieniem
„Wiem, o czym czytam”

1. Konkurs będzie przebiegał na etapie szkolnym, powiatowym i wojewódzkim; skierowany jest do uczniów klas trzecich i piątych szkół podstawowych oraz drugich gimnazjów.
2. Na poszczególnych etapach obowiązuje test.
3. Na etapie szkolnym test będzie badał dwa poziomy rozumienia tekstu: dosłowny i domyślny; na etapie powiatowym i wojewódzkim zostanie uwzględniony poziom krytyczno - twórczy.
4. Testy na eliminacje szkolne, powiatowe i wojewódzkie przygotowuje Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą doradcy metodyczni kształcenia zintegrowanego i języka polskiego oraz nauczyciele powołanych w tym celu zespołów powiatu lubaczowskiego.
5. Dyrektor Szkoły po uzgodnieniu z Nauczycielami zgłasza pisemnie chęć udziału w konkursie do 8 grudnia 2006 roku na adres: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddział w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7A, 37-701 Przemyśl. Warunkiem udziału jest zgłoszenie całej klasy. Można zgłosić dowolną liczbę klas. Na zgłoszeniu prosimy o podanie poczty elektronicznej szkoły. (załącznik nr 1)
6. Szkoła zgłaszając chęć uczestnictwa podaje imię i nazwisko, telefon i e-mail nauczyciela, który zostanie członkiem Powiatowej Komisji Konkursowej. Zadaniem komisji będzie przeprowadzenie etapu powiatowego.
7. Komisję etapu wojewódzkiego stanowią przewodniczący komisji powiatowych oraz wskazani przez organizatorów nauczyciele.
8. Aby przeprowadzić konkurs na trzech etapach konieczne jest przystąpienie do niego przynajmniej pięciu szkół w powiecie, spośród których organizatorzy po porozumieniu powołają komisję etapu powiatowego.
9. Jeśli w danym powiecie nie będzie możliwe przeprowadzenie etapu powiatowego, szkoła zostanie dołączona do najbliższego danej szkole powiatu. O tej decyzji szkoła zostanie poinformowana.
10. Dyrektor każdej ze zgłoszonych szkół otrzymuje indywidualny dostęp do platformy internetowej, na której umieszczane będą wszelkie informacje.
11. Eliminacje szkolne prowadzi Szkolna Komisja Konkursowa (składająca się z 2 – 5 osób powołana przez Dyrektora Szkoły.
12. Dyrektor Szkoły na 3 dni przed etapem szkolnym otrzymuje po raz drugi dostęp do platformy internetowej, na której znajdować się będą pliki z testami. Prosi się o powielenie testów dla każdego ucznia biorącego udział w konkursie i przekazanie ich Szkolnej Komisji Konkursowej w dniu konkursu.
13. Szkolna Komisja Konkursowa poprawia prace i przesyła protokół (załącznik nr 2) na adres: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddział w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7A, 37-701 Przemyśl do 14 dni po zakończeniu konkursu. Decyzja komisji jest ostateczna.
14. Przewodniczący Powiatowej Komisji Konkursowej otrzymuje testy pocztą elektroniczną i zapewnia wydrukowanie ich w ilości odpowiadającej liczbie uczestników.
15. Powiatowa Komisja Konkursowa organizuje eliminacje, poprawia testy i przesyła protokół (załącznik nr 3) i prace zakwalifikowanych uczniów na adres: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddział w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7A, 37-701 Przemyśl do 21 dni po zakończeniu konkursu. W przypadku dużej liczby uczestników komisja zapewnia odpowiednią liczbę nauczycieli do poprawy prac.
16. Prace może komisja poprawiać przez parę dni, ale wyłącznie w wyznaczonym przez przewodniczącego miejscu.
17. Do etapu powiatowego i wojewódzkiego zakwalifikowani zostają uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 80% możliwych do zdobycia punktów.
18. Laureatami etapu wojewódzkiego zostają uczniowie, którzy otrzymali 80% możliwych do zdobycia punktów.
19. Informacje o wynikach konkursu na etapie powiatowym zostaną przesłane do szkół w terminie do 14 dni.
20. Informacje o wynikach konkursu na etapie wojewódzkim zostaną przesłane do szkół w terminie do 21 dni.
21. Finaliści zostaną zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród w terminie podanym w osobnym komunikacie.

III
Przewidywane terminy i miejsca konkursów
(terminy mogą ulec zmianie)

Etap szkolny dla wszystkich zgłoszonych szkół: 17 stycznia 2007 r.
o godzinie 9:00.
Etap powiatowy: 2 marca 2007 roku (piątek), godz. 13:00.
Etap wojewódzki :
• uczniowie kształcenia zintegrowanego – w drugim dniu egzaminu gimnazjalnego 25 kwietnia 2007 roku (środa) o godzinie 13:00,
• uczniowie klas piątych szkół podstawowych – w drugim dniu egzaminu gimnazjalnego 25 kwietnia 2007 roku (środa) o godzinie 13:00,
• uczniowie drugich klas gimnazjum - w dniu sprawdzianu zewnętrznego dla szkół podstawowych 12 kwietnia 2007 r. (czwartek) o godzinie 13:00.

Dokładna informacja o miejscu konkursu zostanie przesłana pocztą elektroniczną w późniejszym terminie.

IV
Załączniki

Załącznik nr 1


KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
W V KONKURSIE CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM
„WIEM, O CZYM CZYTAM”

Klasy:……………………………………………………
( trzecie, piąte szkoły podstawowej; drugie gimnazjum)
Liczba klas:………………………………………….....................
Szkoła (nazwa i dokładny adres):
……………………………………………………………
Adres poczty elektronicznej szkoły:…………
Imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail nauczyciela wskazanego do udziału
w pracach Powiatowej Komisji Konkursowej ………
(pieczęć i podpis dyrektora)

Załącznik nr 2


Protokół
z eliminacji szkolnych V Konkursu Czytania ze Zrozumieniem dla uczniów klas....
Do eliminacji (finału) przystąpiło ...................................uczniów.
Do eliminacji powiatowych komisja zakwalifikowała .....uczniów.


Przewodniczący komisji:...
Członkowie:...
(czytelne podpisy)

Załącznik nr 3
Protokół
z eliminacji powiatowych V Konkursu Czytania ze Zrozumieniem dla uczniów klas....
Do eliminacji (finału) przystąpiło ...................................uczniów.
Do etapu wojewódzkiego komisja zakwalifikowała .....uczniów.
Przewodniczący komisji:...
Członkowie:...
(czytelne podpisy)

V
Zakres merytoryczny konkursu

Testy będą zawierały zadania sprawdzające:

na etapie szkolnym:
 rozumienie tekstu literackiego na poziomach dosłownym, domyślnym
u wszystkich uczniów biorących udział,
 rozumienie tekstu użytkowego u wszystkich uczniów biorących udział,
 rozumienie tekstu poprzez:
- umiejętność konstruowania krótkich, spójnych wypowiedzi pisemnych u wszystkich uczniów biorących udział,
- umiejętność konstruowania opowiadania przez uczniów klas piątych szkół podstawowych,
- umiejętność konstruowania opowiadania i charakterystyki przez uczniów klas drugich gimnazjów;
na etapie powiatowym ponadto:
 rozumienie tekstu na poziomie krytyczno-twórczym przez wszystkich uczniów biorących udział,
 wykorzystanie tekstu do stworzenia „własnego myślenia, własnej twórczości
 i działania, powinno dostarczyć bodźców i propozycji do nowego, innego sposobu patrzenia na różne sprawy, bodźców do nowych sposobów i metod działania
 oraz powinno dać czytelnikowi możliwość lepszego niż dotychczas samookreślenia się i wykazania w działaniu” :
- tworzenie prostego tekstu użytkowego u uczniów klas trzecich,
- konstruowania opowiadania u wszystkich uczniów,
na etapie wojewódzkim ponadto:
 wykorzystanie tekstu do tworzenia listu przez wszystkich uczniów biorących udział,
 wykorzystanie tekstu do napisania wywiadu przez uczniów klas piątych,
 parafrazowanie tekstu, tworzenia tekstu argumentacyjnego, wywiadu, krótkiego artykułu gazetowego przez uczniów klas drugich gimnazjów.

POZIOMY ROZUMIENIA TEKSTU
 rozumienie dosłowne
 rozumienie domyślne
 rozumienie krytyczne
 rozumienie twórcze

Rozumienie dosłowne – pozwala na wstępne rozpoznanie treści tekstu; obejmuje dwa typy czynności:
* rozumienie znaczenia wyrazów i zdań,
* poszukiwanie i wyjaśnianie związków rzeczowych i logicznych między wyrazami, zdaniami.
Przykłady ćwiczeń wdrażających do rozumienia dosłownego czytanego tekstu:
• udzielanie przez uczniów odpowiedzi na pytania dotyczące treści,
• układanie przez dzieci pytań do treści tekstu,
• czytanie objaśnień, przypisów,
• odróżnianie faktów od poglądów,
• wyodrębnianie zdarzeń, ustalanie ich kolejności,
• odszukiwanie fragmentów odnoszących się do zdarzeń, lokalizacja informacji,
• ustalanie czasu i miejsca akcji,
• wypowiedzi na temat ilustracji do tekstu,
• wyszukiwanie w tekście urywków związanych z ilustracją (także z obrazem graficznym pojęć).

Rozumienie domyślne – interpretacja i uogólnianie treści tekstu w oparciu o doświadczenia czytelnika; obejmuje dwa typy czynności:
* wnioskowanie,
* uogólnianie.
Przykłady ćwiczeń wdrażających do domyślnego rozumienia czytanego tekstu:
• planowanie czynności,
• grupowanie ważnych danych,
• ustalanie tematu utworu,
• nadawanie tekstowi tytułu, zmiana tytułu,
• szukanie w tekście związków przyczynowo – skutkowych,
• formułowanie idei tekstu, interpretacja treści problemu,
• wiązanie treści lektury z doświadczeniami i przeżyciami dzieci,
• formułowanie wniosków na podstawie tekstu, uzasadnianie ich,
• utrwalanie wiedzy w różnych kontekstach.

Rozumienie krytyczne – obejmuje rozumienie dosłowne oraz interpretację, przewyższającą oba poprzednio omówione poziomy tym, że czytający dokonuje oceny jakości, wartości, wiarygodności tego, co czyta.
Przykłady ćwiczeń wdrażających do rozumienia krytycznego czytanego tekstu:
• wyszukiwanie najciekawszych wydarzeń, selekcja materiału,
• rozwiązywanie problemów według różnych strategii,
• dostrzeganie przez uczniów niedorzeczności w tekście,
• wyrażanie przez dzieci własnego stosunku do przedstawionych w tekście osób, zjawisk, wydarzeń, informacji (wartościowanie i ocenianie),
• próby ustalenia intencji autora,
• odróżnianie fikcji literackiej od rzeczywistości,
• wyrażanie własnego stosunku do tekstu jako całości literackiej.

Rozumienie twórcze – pozwala czytającemu wysnuć z tekstu nowe idee, zaczerpnąć pomysły do nowej działalności, odkryć nowe problemy, myśli i uczucia.
Przykłady ćwiczeń wdrażających do twórczego rozumienia czytanego tekstu:
• komponowanie dalszego ciągu fabuły utworu literackiego,
• projektowanie przebiegu zdarzeń przy zmianie jednego z nich, przy zmianie danych, rozpatrywanie możliwych konsekwencji danych zdarzeń,
• wykorzystanie tekstu lektury jako inspiracji w tworzeniu różnych form wypowiedzi,
• dyskusja o problemach poruszanych w tekście lektury,
• tworzenie nowych teksów, zadań w oparciu o problem,
• poszukiwanie związków pomiędzy tekstami,
• parafrazowanie tekstu.

Pełne rozumienie tekstu, to rozumienie dosłowne i domyślne. Rozumienie krytyczne i twórcze to wyższe struktury umiejętności rozumienia. W pracy nad rozwijaniem umiejętności czytania ze zrozumieniem powinniśmy kształcić wszystkie poziomy tej czynności, rozpoczynając od rozumienia dosłownego.

Test konkursowy - przykład

Test „O niezwykłości rzeczy” pisali uczniowie klas piątych szkół podstawowych podczas etapu powiatowego.

Test „O niezwykłości rzeczy”
Kartoteka oceny rozwiązań zadań testu „ O niezwykłości rzeczy”

(trzeba chwilkę poczekać na otwieranie się plików)

IV Konkurs

„Granice języka są granicami mojego świata”

(wg Ludwiga Wittgensteina)(zobacz pod fotografią - udostępnione nagranie Iwony Szczybyło, emitowane w Twoim Radio Lubaczów )


IV Powiatowy Konkurs Czytania ze Zrozumieniem

"Wiem, o czym czytam”
rok szkolny 2005/2006

Do etapu szkolnego przystąpili po raz czwarty uczniowie klas trzecich i piatych szkół podstawowych i drugich gimnazjów. Udział w konkursie wzięło 6 zespołów szkół (szkoły podstawowe i gimnazja), 21 szkół podstawowych i 8 gimnazjów.
W finale konkursu czytania ze zrozumieniem reprezentowało szkoły 167 uczniów klas trzecich szkół podstawowych, 81 uczniów klas piątych szkół podstawowych i 51 uczniów klas drugich gimnazjów.
Laureatami zostało 30 uczniów klas trzecich i 19 uczniów klas piątych szkół podstawowych oraz 5 uczniów klas drugich gimnazjów.
W przygotowanie konkursu zaangazowanych było wielu ludzi:
- stronę merytoryczną konkursu opracowywało 28 nauczycieli,
- uczestników przygotowywało 74 nauczycieli, w tym 36 nauczycieli przygotowało laureatów,
- prace poprawiało 26 nauczycieli,
- uczestniczyło w etapie powiatowym 299 uczniów.
- współorganizatorem Konkursu jest Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, Oddział w Przemyślu,
- patronat objęło Starostwo w Lubaczowie i Powiatowe Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie, a patronat medialny "Życie Podkarpackie”.
Konkurs wspierali (w kolejno:
•Pani Anna Argasińska, Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Lubaczowie,
•Pan Marian Bobecki, Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie i Pan Andrzej Gryniewicz wicedyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie,
•Pani Jadwiga Garus, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaczowie,
•Pani Aniela Hulak, Wójt Gminy Stary Dzików,
•Pani Maria Janowska – Placek, Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce,
•Pan Andrzej Kindrat, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubaczowie,
•Pani Czesława Łańska, Kierownik Referatu Organizacyjnego i Oświaty Gminy Lubaczów,
•Pani Maria Magoń, Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie,
•Pan Józef Michalik, Starosta Lubaczowski
•Pan Stanisław Woś, Burmistrz Miasta i Gminy Narol
•Pan Zdzisław Zadworny, Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
•Pan Janusz Waldemar Zubrzycki, Burmistrz Miasta Lubaczowa
Fragment „Nie kończącej się historii” M. Ende prezentowali uczniowie klasy VI a SP nr 1
w Lubaczowie przygotowani przez Aleksandrę Bek

Organizatorzy:
doradcy metodyczni - Aleksandra Bek, Małgorzata Rzepa,
nauczyciele: Małgorzata Franus, Maria Jabłońska, Edyta Jarosławiec, Elżbieta Kania – Sojka, Bożena Kida, Marta Kościelecka, Danuta Kuca, Irena Kudyba, Jolanta Lautenszleger, Maria Lisek, Krystyna Mazurek, Anna Mendyk, Iwona Młodowiec, Teresa Nepelska, Stanisława Otulak, Helena Ozimek, Zofia Piwowarczyk, Marta Polak, Renata Sikora, Danuta Skalska, Maria Stachów – Mozol, Bogusława Szczybyło, Marek Szczybyło, Janina Taraban, Barbara Thieme, Jadwiga Wojtyszyn, Barbara Wołoszyn, Alina Wójciak, Magdalena Zadworna.

Saturday, September 30, 2006

III Konkurs

Organizatorzy:
doradcy metodyczni - Aleksandra Bek, Małgorzata Rzepa,
nauczyciele: Ewa Dubanik, Edyta Jarosławiec, Małgorzata Folwarska, Elżbieta Kania – Sojka, Maria Zadworna, Barbara Karkut – Szarawa, Marta Kościelecka, Irena Kudyba, Maria Lisek , Jolanta Lautenszleger, Jolanta Łabisz, Grażyna Maciuła, Krystyna Mazurek, Stanisława Otulak, Zofia Piwowarczyk, Zofia Stasik, Janina Taraban, Elżbieta Zając, Elżbieta Elżbieta Chmiel, Alicja Kida, Marta Majcher, Anna Mendyk, Maria Stachów – Mozol, Elżbieta Stelmach, Dorota Sobczyszyn, Sylwia Świętojańska, Maria Szajowska, Elżbieta Wajs.

II Konkurs


nauczyciele

uczniowie

„Granice języka wytyczają granice świata”
wg Ludwiga Wittgensteina

II Konkurs czytania ze zrozumieniem„Wiem, o czym czytam”
Rok szkolny 2003/2004U podstaw konkursu legło się przekonanie o konieczności rozwijania kompetencji czytania ze zrozumieniem i popularyzowanie ćwiczeń usprawniających tę umiejętność:
•czytanie to nie prosta mechaniczna czynność, ale proces myślowy, który obejmuje wszystkie rodzaje myślenia: ocenianie, wydawanie sądów, wnioskowanie, rozwiązywanie problemów. Jest to złożona organizacja wyższych procesów psychicznych i jako taka powinna być kształtowana, •umie natomiast czytać osoba, która rozumie całość tekstu, umie wyłowić jego główną myśl – ideę, •umiejętność czytania i pisania jest narzędziem poznawania świata w takim samym sensie, jak jest nim również mowa człowieka.
Dane ilustrujące etap IIW PRACACH KONKURSU WZIĘŁO UDZIAŁ WIELU NAUCZYCIELI.
Stronę merytoryczną konkursu opracowywało 38 nauczycieli.
Laureatów i uczestników przygotowywało 89 nauczycieli.
Prace poprawiało 40 nauczycieli.
Gościły 434 uczestników etapu powiatowego Panie Dyrektor: Szkoły Podstawowej nr 2
w Lubaczowie –Lucyna Kruk i Publicznego Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie –Maria Magoń.
Uroczyste zakończenie II Konkursu w MOK w Lubaczowie uświetnił Teatr Magapar, którego twórcą jest Pani Barbara Thieme.Współorganizatorem Konkursu jest Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, Oddział w Przemyślu.
NASI SPONSORZY, dzięki którym możliwe było drukowanie regulaminów, testów, dyplomów, zakup książek na nagrody, przygotowanie małego poczęstunku dla laureatów, rozsyłanie dokumentów do szkół:
•Powiatowe Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie
•Starostwo Lubaczowskie
•Pan Stanisław Woś Burmistrz Miasta i Gminy Narol
•Pan Janusz Waldemar Zubrzycki Burmistrz Lubaczowa
•Pani Czesława Łańska Kierownik Referatu Organizacyjnego i Oświaty Gminy Lubaczów
•Pani Dorota Zwierzyńska Sekretarz Miasta Lubaczowa
•Pani Maria Janowska – Placek Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
•Pani Aniela Hulak Wójt Gminy Stary Dzików
•Pan Czesław Gorlach Dyrektor Banku Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Lubaczowie
•Pan Leonard Sochań– przedsiębiorca z Lubaczowa
•Pan Andrzej Kindrat Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubaczowie

Organizatorzy:
doradcy metodyczni - Aleksandra Bek, Małgorzata Rzepa,
nauczyciele:Edyta Jarosławiec, Małgorzata Folwarska, Elżbieta Kania – Sojka, Maria Zadworna, Józefa Buczek, Barbara Karkut – Szarawa, Irena Kudyba, Stanisława Cozac, Danuta Kowaliszyn, Jolanta Lautenszleger, Krystyna Mazurek, Stanisława Otulak, Marzena Rejman, Zofia Piwowarczyk, Danuta Skalska, Ewa Dubanik, Maria Wróbel, Zofia Kielecka, Jan Bańkowski, Elżbieta Zając, Danuta Kowaliszyn, Barbara Zaremba, Helena Ozimek, Janina Taraban, Elżbieta Stelmach, Irena Nieduża, Sylwia Świętojańska, Dorota Sobczyszyn, Alicja Kida, Danuta Antonik, Joanna Kopeć, Teresa Swatek, Agata Nesterak, Dorota Janczara, Teresa Wojtyszyn, Marta Majcher, Marta Polak, Maria Szajowska.

I Konkurs

Lubaczów, 20.06.2003 r.
Informacja o I Konkursie czytania ze zrozumieniem
„Wiem, o czym czytam”
w roku szkolnym 2002/2003
Pomysłodawczynie i organizatorki: Aleksandra Bek i Małgorzata Rzepa.
W pracach nad regulaminem, testami wzięło udział 15 nauczycieli, w poprawie prac - 27 nauczycieli kształcenia zintegrowanego i języka polskiego.
Współorganizator konkursu: Podkarpacki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie, Oddział w Przemyślu.
Sponsorzy: Miasto Lubaczów, Starostwo Lubaczowskie, Miasto Lubaczów, Gmina Lubaczów, Miasto i Gmina Narol, Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, Miejska Spółdzielnia w Lubaczowie „Samopomoc Chłopska”, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział w Lubaczowie.Patronat medialny: „Życie Podkarpackie”.
I Konkurs czytania ze zrozumieniem „Wiem, o czym czytam” składał się z 2 etapów
(szkolnego – powszechnego – do tego etapu przystępowała cała klasa) oraz powiatowego.
Do finału I Konkursu czytania ze zrozumieniem „Wiem, o czym czytam” przystąpili uczniowie 153 uczniów klas trzecich z 25 szkół podstawowych, 83 uczniów klas piątych z 19 szkół podstawowych, 44 uczniów klas drugich gimnazjów z 8 szkół.Etap szkolny propagował przede wszystkim ćwiczenia służące rozwijaniu czytania na poziomie dosłownym i domyślnym, etap drugi wymagał sprawności czytania na wszystkich poziomach.
Średnia uzyskanych punktów przez uczniów klasach trzecich wyniosła 14,5 pkt na 23 , w klasach piątych – 15,8 pkt na 30, klas drugich gimnazjów – 15,8 pkt na 28 możliwych. Dane wskazują, że umiejętność czytania ze zrozumieniem nie została opanowana w sposób zadowalający, a problem okazuje się na tyle powszechny, że zwrócenie nań uwagi staje się konieczne. Największą trudność na drugim etapie konkursu sprawiło uczniom zadanie na poziomie dosłownym: konstruowanie pytań do tekstu. Należy zwrócić uwagę na tę umiejętność, gdyż zadawanie pytań do konkretnej sytuacji, sprzyja jej analizowaniu, ułatwia wnioskowanie i wydaje się dziś umiejętnością absolutnie niezbędną.
Uroczyste przekazanie dyplomów dla wszystkich dla wszystkich uczestników etapu powiatowego i nagród książkowych dla laureatów (ze względów finansowych nie udało się gościć najważniejszych osób konkursu, czyli uczniów) oraz podziękowań dla nauczycieli odbyło się 12.06.2003 roku w SP nr 1 w Lubaczowie.

Organizatorzy:
doradcy metodyczni - Aleksandra Bek, Małgorzata Rzepa,
nuczyciele: Ewa Bogusz, Bożena Strojna – Gorlach, Krystyna Mazurek, Barbara Nowak, Marzena Rejman, Ewa Swatek, Elżbieta Stelmach.